เตียงกล่องเก็บของ เตียงขนาดใหญ่ เตียงมีกล่อง

ผลงาน เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่อง เตียงมีฝาเปิด

จุดเด่นของการสั่งผลิต เตียงกล่อง กับ โรงงานกุลทอง

  • มีแบบมากมาย หลายร้อยแบบให้เลือก และลูกค้าสามารถกำหนดแบบได้ตามความพอใจ
  • สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มและลด ขนาดของกล่อง ได้ทุกด้าน ทั้งความกว้างและความสูงของกล่อง
  • กล่องเก็บของโดยรอบ มีความแข็งแรง และเอนกประสงค์ สามารถนั่งได้ เก็บของใช้ต่างๆได้มากมาย เช่น หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ
  • สามารถเลือกสี และวัสดุที่ใช้ในการหุ้มต่างๆได้มากมาย หลายร้อยไอเทม
  • ฝากล่อง มีโช๊คอัพ เพื่อการ เปิด-ปิด ที่สะดวกและหรูหรา

Click !! ที่รูป เพื่อดูรายละเอียด

เตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงญี่ปุ่น เตียงกล่องเก็บของ

เตียงกล่องเก็บของ เตียงดีไซน์มีกล่อง เตียงสวยงาม

เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่อง เตียงกล่องหุ้มหนังเตียงเก็บของ เตียงมีกล่อง เตียงกล่องดีไซน์เตียงขนาดใหญ่ เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่องเตียงกล่องมีโช๊ค เตียงกล่องหุ้มหนังเตียงกล่องเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงมีฝาเปิดเตียงเปิดฝา เตียงกล่องดีไซน์ เตียงเก็บของเตียงกล่องดีไซน์ เตียงหุ้มหนัง เตียงขนาดใหญ่เตียงมีกล่อง เตียงใหญ่ เตียงกล่องเก็บของเตียงดีไซน์มีกล่อง เตียงกล่องดีไซน์ เตียงเก็บของเตียงกล่องเก็บของ เตียงมีฝาเปิดเตียงมีกล่อง เตียงครอบครัว เตียงกล่องเก็บของเตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงมีฝาเปิดเตียงกล่อง เตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงหุ้มหนังมีกล่อง เตียงขนาดใหญ่เตียงกล่อง เตียงมีกล่องเก็บของ เตียงกล่องหุ้มหนังเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีฝาเปิด เตียงดีไซน์มีกล่องเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงดีไซน์มีกล่อง เตียงมีฝาเปิดเตียงมีที่เก็บของ เตียงกล่อง เตียงมีตู้ข้างเตียง เตียงหุ้มหนังเตียงเปิดฝา เตียงดีไซน์ ฐานรองที่นอนเตียงมีกล่อง เตียงสวยงาม เตียงมีที่เก็บของเตียงกล่องเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงกล่องหุ้มหนังเตียงเปิดฝา เตียงมีฝาเปิด เตียงกล่องเก็บของเตียงมีกล่องรอบด้าน เตียงกล่องเก็บของ เตียงเปิดฝาเตียงกล่องดีไซน์ เตียงเก็บของ เตียงกล่องหุ้มหนังเตียงมีกล่องเก็บของ เตียงกล่อง เตียงครอบครัวเตียงกล่อง เตียงมีฝาเปิด เตียงดีไซน์มีกล่องเตียงมีกล่องเก็บของ เตียงมีฝาเปิด เตียงกล่องดีไซน์เตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงขนาดใหญ่ เตียงมีกล่องเตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่อง เตียงหุ้มหนังมีกล่องเตียงกล่องเก็บของ เตียงกล่องมีฝาเปิด เตียงมีกล่องเตียงมีที่เก็บของ เตียงเปิดฝา เตียงกล่องเก็บของเตียงกล่องเปิดฝา เตียงกล่องเก็บของ เตียงเก็บของเตียงกล่อง เตียงมีที่เก็บของ เตียงมีฝาเปิด เตียงมีกล่องเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีฝาเปิด เตียงมีกล่องเตียงมีกล่องเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีกล่อง เตียงกล่องหุ้มหนัง

หัวเตียงอย่างเดียว หัวเตียงแขวนผนัง ผนังหัวเตียง

เตียงกล่อง เตียงมีกล่องเก็บของ เตียงมีฝาเปิดเตียงกล่องดีไซน์ เตียงเปิดฝา เตียง2สีเตียงเปิดฝา เตียง2สี เตียงกล่องดีไซน์เตียงกล่อง2สี เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่องหุ้มหนังเตียงกล่องเก็บของ เตียงกล่อง2สี เตียงมีกล่องหุ้มหนังเตียงกล่องเก็บของ เตียงกล่อง2สี เตียงมีกล่องหุ้มหนัง เตียงมีฝาเปิดเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงหุ้มหนังมีกล่องเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงหุ้มหนังมีกล่องเตียงมีกล่องด้านข้าง เตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงเปิดฝาเตียงกล่อง เตียงเปิดฝา เตียงเก็บของเตียงกล่องเก็บของ เตียงครอบครัว เตียงเปิดฝาเตียงมีกล่อง เตียงกล่องดีไซน์ เตียงมีฝาเปิดได้เตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงขนาดใหญ่เตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงขนาดใหญ่เตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงมีฝาเปิด เตียงเปิดเก็บของเตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงมีฝาเปิด เตียงเปิดเก็บของเตียงมีกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีตู้เก็บของ เตียงมีที่เก็บของเตียงมีกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงมีตู้เก็บของเตียงมีกล่องด้านข้าง เตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงเซน เตียงญี่ปุ่นเตียงกล่อง เตียงเซน เตียงญี่ปุ่น เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่องรอบฐานเตียงมีฝาเปิด เตียงมีกล่อง เตียงเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีกล่องเตียงขนาดใหญ่ เตียงครอบครัว เตียงญิปุ่นเตียงมีที่เก็บของ เตียงกล่อง เตียงเอนกประสงค์ เตียงขนาดใหญ่เตียงเปิดเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงกล่อง เตียงเอนกประสงค์ เตียงขนาดใหญ่โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเตียงนอน เตียงกล่อง เตียงมีฝาเปิด เตียงขนาดใหญ่เตียงเก็บของ เตียงมีกล่องเก็บของ เตียงญี่ปุ่น เตียงมีช่องเก็บของเตียงกล่อง เตียงเซน เตียงญี่ปุ่น เตียงกล่องเก็บของเตียงเก็บของ เตียงมีกล่องเก็บของ เตียงมีช่องเก็บของ เตียงญี่ปุ่นเตียงมีกล่องด้านข้าง เตียงเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงหุ้มหนังมีกล่องเตียงกล่อง เตียงญี่ปุ่น เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่องรอบฐาน เตียงเซนเตียงกล่อง5ฟุต เตียงกล่อง6ฟุต เตียงเก็บของเตียงกล่อง5ฟุต เตียงกล่อง6ฟุต เตียงเก็บของเตียงกล่อง เตียงกล่องเก็บของ เตียงเปิดเก็บของ เตียงกล่องดีไซน์ เตียงกล่อง 3.5 ฟุต เตียงกล่อง 5 ฟุต เตียงกล่อง 6 ฟุตเตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงเก็บของ เตียงขนาดใหญ่ เตียงญี่ปุ่นเตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงเก็บของ เตียงญี่ปุ่น เตียงขนาดใหญ่โรงงานผลิตและจำหน่ายเตียงนอน เตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงลิ้นชัก

หัวเตียงอย่างเดียว หัวเตียงแขวนผนัง ผนังหัวเตียง      

         ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบล็อกหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, ที่นอนลิ้นชัก, เตียงนอนสั่งทำ, เตียงหุ้มหนัง, ตู้ข้างเตียง, โซฟา, เตียงเก็บของ, เบาะหัวเตียง, เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน, วอลเปเปอร์บุนวม, Leather drawer Bed base,  Bedding Furniture,  Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed    

         ฐานรองที่นอนเตียงบล็อคหุ้มหนังมีลิ้นชักราคาโรงงาน, โรงงานผลิตฐานรองที่นอนหุ้มหนังแบบมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียง, ฐานรองเตียงบล็อคหุ้มหนังมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียงดีไซน์, ฐานรองที่นอนดีไซน์หุ้มหนังแบบมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียง, ฐานรองเตียงที่นอนพร้อมหัวเตียงดีไซน์หุ้มหนังมีลิ้นชัก, เตียงลิ้นชักพร้อมหัวเตียงบุหนังดีไซน์, รับซ่อมหุ้มเบาะฐานรองที่นอนโซฟาเบดราคาโรงงาน, ฐานรองที่นอนดีไซน์พร้อมหัวเตียงแบบมีลิ้นชัก, โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ฐานรองที่นอนพร้อมลิ้นชัก, Bed base with leather bed with drawer factory price, Bed base drawer leather with headboard

 

          www.kulthong.com  KulThong Design กุลทอง Tel : 083-6830827  Line : @kulthong  #ฐานรองที่นอน #ฐานรองเตียง #ฐานเตียงนอน #ฐานเตียง #เตียงลิ้นชัก #ตู้ลิ้นชักข้างเตียง #เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน #เตียงหนัง #ฐานรองที่นอนเตียงลิ้นชัก #ฐานเตียงนอนดีไซน์ #KulThong #กุลทอง #กุลทองดีไซน์ #เบาะหัวเตียง #บล็อคเตียง #ฐานแบบมีลิ้นชัก #เตียงลิ้นชักเก็บของ #ที่นอนลิ้นชัก #เตียงนอนเก็บของ #เตียงบล็อกหุ้มหนัง #เตียงดีไซน์ #เตียงบุหนัง #เตียงสั่งผลิต #เตียงเด็ก #เตียงวินเทจ #เตียงนอนราคาถูก #เตียงเก็บของ #ชุดห้องนอน #ขายเตียงนอน #ฟูกที่นอน #ฐานแบบไม่มีหัวเตียง #หัวเตียงดีไซน์ #เตียงนอนสั่งทำ #เตียงนอนสวย #เตียงแบบมีลิ้นชัก #ฐานเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง #เตียงเจ้าหญิง #โซฟา #ที่นอนพ๊อกเก๊ตสปริง #ฟองอัด #ยางอัด #ราคาถูก #หัวเตียงหุ้มหนัง #ตู้ข้างเตียง #เตียงหุ้มหนังโมเดิร์น #ฐานไม่มีหัวเตียง #คอกกั้นเด็ก #เตียงเสริมลูกน้อย #เตียงเสริมมีลิ้นชัก #เตียงครอบครัว #เตียงเสริมมีที่เก็บของ #เตียงออกแบบได้ #ซ่อมหุ้มเบาะ #โรงงานผลิตและจำหน่าย #เตียงนอน #เตียงดีไซน์พร้อมหัวเตียง #เตียงสไตล์โมเดิร์น #ที่นอน #ห้องนอน #จำหน่ายทั้งราคาปลีกและขายส่ง #เตียงนอน #เตียงเอนกประสงค์ #เตียงนอนสั่งผลิต #เตียงนอนดีไซน์ #โซฟาเบด #ป้องกันไรฝุ่น #ผ้าสปันบอล #mattress #LeatherdrawerBedbase #bed #beddesign #furniture #BeddingFurniture #HeadBoardboxbedframe #BedDesign #Sofabed #DrawerBedBase #LeatherBedding #MattressBase

 

ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักเก็บของ, เตียงบล็อคหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, ที่นอนลิ้นชัก, เตียงนอนสั่งทำ, เตียงลิ้นชักหุ้มหนังไม่มีหัวเตียง, เตียงหุ้มหนัง, ตู้ข้างเตียง, โซฟา, เตียงเก็บของ, เตียงบล็อค, ไม่มีหัวเตียง, ที่นอน, เตียงนอนเก็บของ, เตียงสไตล์โมเดิร์น, เตียงเอนกประสงค์, เตียงหุ้มหนังโมเดิร์น, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบุหนัง, เตียงสั่งทำ, เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน, ฟูกที่นอน, โรงงานผลิตและจัดจำหน่าย, ฐานรองเตียง, ฐานเตียง, เตียงนอน, ดีไซน์, เฟอร์นิเจอร์, ชุดห้องนอน, เตียงมีลิ้นชัก, เก็บของใต้เตียง, หัวเตียงดีไซน์, เตียงเด็ก, เตียงวินเทจ, โต๊ะหัวเตียง, Mattress base, Bed base, Drawer base, Leather bed, Bed Frame, Head Board, Modern Leather Bed, Leather drawer Bed base, Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed

 

เตียงแบบมีลิ้นชักเก็บของ, ฐานเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, บล็อคเตียง, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, เตียงนอนพร้อมหัวเตียงแบบมีลิ้นชัก, ตู้ข้างเตียงพร้อมลิ้นชัก, เตียงหัวเบาะ, เตียงพร้อมที่เก็บของ, เตียงเหล็กกล่อง, เตียงพับติดผนัง, เตียงนอนพับเก็บได้, หัวบุเตียงนอน, เตียงหัวเสาหุ้มผนัง, กล่องเก็บของใต้เตียง, เตียงเคลือบเมลามีน, เตียงสั่งผลิต, เตียงกำมะหยี่, หัวเตียงหุ้มหนัง, เตียงแนวตั้ง, แนวนอน, เตียงคลาสสิค, เตียงลอฟท์, เตียงการ์ตูน, เตียงเจ้าหญิง, เจ้าชาย, เตียงหัวแบน, เตียงน่ารัก, เตียงคู่, เตียงเดี่ยว, เตียงลิ้นชัก, เตียงนอนดีไซน์, ฐานรองที่นอนพร้อมหัวเตียง, ขายเตียงนอน, เตียงหุ้มหนังเทียม, หุ้มหนังแท้, เตียงนอนวินเทจ, เตียงนอนราคาถูก, เตียงไม้, เตียงสองชั้น, เตียงพร้อมที่เก็บของ, เตียงยกพื้น, คอกกั้นเด็ก, เตียงเสริมลูกน้อย, เตียงเสริมมีลิ้นชัก, เตียงครอบครัว, เตียงเสริมมีที่เก็บของ, เตียงออกแบบได้, เตียงตามใจลูกค้า, เตียงแบบยกสูง, เตียงแบบมีลิ้นชักเก็บของพับติดผนัง, เตียงไม้หุ้มหนัง, เตียงเหล็ก, เตียงสองชั้น, เตียงดีไซน์, เตียงเคลือบเมลามีน, เตียงเกรดพรีเมี่ยม, เตียงพับ, โครงเตียง, เตียงผนังหลากหลายรุ่น, เตียงยกพื้นเตียงขึ้นได้, โครงเตียงสูง / ต่ำ, ขาเตียง, เตียงซ่อน

 

เบาะรองที่นอน, ที่นอนเป่าลม, ที่นอนปิคนิค, ห้องนอน, ชุดเครื่องนอน, ที่นอนสปริง, ที่นอนยางพารา, พ็อกเก็ตสปริง, ที่นอนพับ, ที่นอนหุ้มผ้า, เตียงนอนโฮมโปร, หมอนยางพารา, หมอนรองคอ, หมอนผ้าห่ม, หมอนอิง, บางโพ, index, โต๊ะข้างเตียงพร้อมลิ้นชัก, การนอน, พักผ่อน, ของตกแต่งบ้าน, เครื่องนอน, หมอนหนุน, นอนหลับสบาย, ที่นอน 2 ชั้น, ที่นอนเพื่อสุขภาพ, ที่นอนใยมะพร้าว, ที่นอนหุ้มผ้าริ้ว / หนัง PVC, หนัง PU, หนัง PD, หนังผ้าไหม, ลายผ้าไหม, หนังเทียม, หนังช้าง, หนังวัว, หนังเงา, หนังบายแคส, ยาง PE, ผ้ากำมะหยี่, หุ้มผ้าแจ็กการ์ด, โครงไม้ปาติเกิล, โครงเตียงไม้จริง, เสริมโครงเหล็ก

พร้อมส่งและติดตั้งในเขตพื้นที่บริการ สำหรับงาน บ้าน, โรงแรม, หอพัก, อพาร์ทเม้นท์, รีสอร์ท, โรงงานผลิตและจำหน่าย, ผู้ผลิตและจำหน่าย, จำหน่ายทั้งราคาปลีกและขายส่ง, ราคาโรงงาน, พับติดผนัง, โครงสร้างแข็งแรง, คอนโดมิเนียม, ให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกเตียงนอน, โรงแรม, คอนโด, ร้านอาหาร, โฮสเทล, ห้องพัก, สำนักงาน, งานราชการ, งานประมูล, งานโครงการ, ส่วนราชการ, มหาวิทยาลัย ต่างๆ          

 ปิดผิวโฟเมก้า, เคลือบอะคลิลิคไฮกรอส, pantip, พันทิป, ขาตั้งเตียง, แบบฐานทึบ, โซฟาเบด, สไตล์โมเดิร์น, หรูหรา, มาตรฐาน, ชั้นวางของ, ฟังก์ชั่นเก็บของได้, แขวน, สูง, ต่ำ, เตียงเสริม, กล่องเก็บของใต้เตียง, เอนกประสงค์, ประหยัดพื้นที่, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ไม่ต้องเพิ่มขนาดห้อง, พื้นที่ห้องจำกัด, ฟูก, ยางพารา, บล็อกสปริง, พ็อกเก็ตสปริง, กลไกสปริงโหลด, ฟองน้ำอัด, ไม้แท้, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ยางพารา, พียูผ้าไหม, ไม้เบญจพรรณ, ไม้ระแนง, ผนังสำเร็จรูป, ดึงกระดุม, ดึงคริสตัล, เมอร์ฟี่, เล็ก,  ใหญ่, ขนาด 3 ฟุต, 3.5 ฟุต, 4 ฟุต, 5 ฟุต, 6 ฟุต, เดย์เบด, เตียงสีขาว, ที่นอนพ๊อกเก๊ตสปริง, ยางอัด, ฟองอัด, ผ้าสปันบอล, สีโอ๊คดำ, ลายไม้, สีตามใจชอบ, ติดตั้งฟรี, ลอยตัว, บิ้วท์อิน, เกรด A, ใช้งานง่าย, แปลก, พิเศษ, รูปแบบใหม่, ทันสมัย, ดีไซน์เก๋, มีสไตล์, คุณภาพ, รุ่นใหม่, ป้องกันฝุ่น, ป้องกันไรฝุ่น, สุขภาพ, ปวดหลัง, นุ่ม, แข็งแรง, ทนทาน, รับน้ำหนัก, จัดส่งจริง, จัดส่งถึงบ้าน, รีวิว, บ้านและสวน, ไอเดียแต่งบ้าน

Storage, Bedroom, Headboard, pocket spring, PU, Single size, King size, Queen size, vintage, classic, modern, luxury, loft, leather, living, interior, decoration, home decor, furniture, condo, hotel, hostel, resort, restaurant, auction, education, public, private sectors, apartment, Lazada, Design bedroom, Bed mattress with drawer head, Bed base and furniture production base, Bedside cabinet with drawer Bed Base

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว-บิ้วอิน, ผิวโฟเมก้า, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ปาติเกิ้ล, ยางพารา, ฟองน้ำ, ระแนง, อุปกรณ์เตียงผนัง, พื้นเตียงไม้, ประหยัดพื้นที่, คุณภาพสูง, ป้องกันฝุ่น, กลไกลสปริง, กล่องใส่ของข้างที่นอนเพิ่มพื้นที่ใช้สอย, กว้างขึ้น, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ผลิตและจำหน่าย, ทางเลือกใหม่, ลอยตัว, บิ้วอิน, เก็บของได้, แบบฝัง, กรอบเตียงผนัง, นวัตกรรมดีไซน์ล่าสุด, ไม่ต้องเพิ่มขนาดห้อง, กะทัดรัด, แบบลิ้นชัก, ราคาถูก, อพาร์ทเมนท์, ไม้จริง, สีพ่น, Bedside cabinet, อุปกรณ์ทำที่นอน, โต๊ะกลางสไตล์โมเดิร์น, ไม้ท๊อปกระจก, สไตล์คอนเทมโพรารี, โต๊ะข้างโซฟาพร้อมลิ้นชัก, โต๊ะกลางหินอ่อน, แบบเตียงทันสมัย ไม่มีตกยุค, เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่น้อย, ประหยัดค่าตกแต่ง, ลดการใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

กลุ่มลูกค้าเตียงนอน, ผิวโฟเมก้า, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ปาติเกิ้ล, ไม้บล็อคบอร์ด, ที่นอนฟองน้ำอัด, หัวเตียงหุ้มฟองน้ำ, แบบดึงกระดุม, แบบดึงคริสตัล, เตียงแขวน, เฟอร์นิเจอร์ผนัง, กลไกลเตียงผนัง, พื้นเตียงไม้หุ้มผ้า, ประหยัดพื้นที่, พร้อมหัวเตียง, รูปแบบใหม่, คุณภาพ, ป้องกันฝุ่น, กล่องใส่ที่นอนเพิ่มพื้นที่ใช้สอย, กว้างขวาง, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่, มีสไตล์