เฟอร์นิเจอร์โซฟา

โซฟาเบด โซฟาปรับนอน เฟอร์นิเจอร์โซฟา

โซฟาเบด โซฟาปรับนอน โซฟาเข้ามุม กุลทอง

– ใช้วัสดุคุณภาพเกรดพรีเมี่ยน ฟองน้ำคุณภาพสูง ทนทาน โครงสร้างทำจากไม้จริง อบน้ำยากันปลวก

 – รับสั่งทำตามขนาด ตามแบบลูกค้า เลือกวัสดุหุ้มผ้า/หนัง/สีได้ ใช้ผ้านำเข้าอย่างดี ขึ้นงานสวยทน

– โซฟาแนวโมเดิร์น โซฟาวินเทจ Sofa bed คลาสสิค งานดึงกระดุมสวยๆ

โซฟาสวยหรู โซฟาผ้า โซฟาเข้ามุมโซฟาสวยงาม โซฟาวินเทจ โซฟามินิมอลโซฟามินิมอล โซฟาวินเทจ โซฟาคอนโดโซฟาปรับนอน sofabed โซฟาดึงกระดุมโซฟาปรับนอน โซฟาสวยหรู โซฟาผ้าโซฟาผ้า โซฟาเบด โซฟาสวยๆโซฟาผ้า โซฟาเบดปรับนอน โซฟาสวยsofa bed โซฟาปรับนอน โซฟาผ้าโซฟาเบดตัวแอล โซฟาเข้ามุมปรับนอน โซฟาเลื่อนนอนSofaBed โซฟาแบบสไลด์ โซฟาปรับนอนโซฟา2ชั้น โซฟาเบดนอน โซฟาดึงนอนโซฟา3ที่นั่ง โซฟาเบดแอล โซฟาเบดเข้ามุมโซฟาเลื่อนนอน โซฟาเบดดึงนอน โซฟาสไลด์นอนโซฟาเลื่อนนอน โซฟาดึงนอน โซฟาเบดหุ้มผ้าSofabed Sofa โซฟาปรับนอนโซฟาใส่ของ โซฟาเปิดแขน โซฟาเก็บของโซฟารับแขก โซฟาแอลเชฟ โซฟาเบดโซฟาแอลเชฟ โซฟาเบด โซฟาตัวแอลโซฟาปรับนอน โซฟาเบด โซฟาสวยงามโซฟาเข้ามุม โซฟารับแขก โซฟาเบดโซฟาเบด โซฟาเข้ามุม โซฟาสวยงามโซฟาเบด โซฟาปรับนอน โซฟาแอลเชฟโซฟาหนัง โซฟาเบด โซฟาปรับนอนโซฟาโมเดริ์น โซฟามินิมอล โซฟานอร์ดิกโซฟาตัวแอล โซฟาแอลเชฟ sofabedโซฟาเบด โซฟารับแขก โซฟาตัวแอลโซฟาเก็บของ โซฟาเบด โซฟาผ้าโซฟาเข้ามุม โซฟารับแขก โซฟาผ้าโซฟารับแขก โซฟามินิมอล โซฟาโมเดริ์นโซฟาสั่งทำ โซฟาเบด โซฟาผ้าsofa bed โซฟาปรับนอน โซฟาเบดโซฟาปรับนอน โซฟาแอล โซฟาเบดโซฟาปรับนอน โซฟาแอล โซฟาเบดโซฟาผ้า โซฟาสวยงาม โซฟาเบดโซฟาเบดปรับนอน โซฟาตัวแอล โซฟารางเลื่อนโซฟาเบด โซฟาปรับนอน โซฟาตัวไอโซฟาโมเดริ์น โซฟาเบด โซฟาเลื่อนนอนโซฟาปรับนอน โซฟาเบด โซฟาผ้าโซฟาผ้า โซฟากันน้ำ โซฟาเบดsofa bed โซฟาปรับนอน โซฟาสวยงามโซฟาเข้ามุม โซฟาเบดหนัง โซฟาสวยงามโซฟาเบด โซฟาเข้ามุม โซฟาปรับนอนโซฟาเบดแอลเชฟ โซฟาหนัง โซฟาโมเดริ์นโซฟาเลื่อนนอน โซฟาเข้ามุม โซฟาหนังโซฟาปรับนอน โซฟาเบดเข้ามุม โซฟาหนังโซฟาหนัง โซฟาเบด โซฟาเข้ามุมโซฟาเบด โซฟาหนัง โซฟาตัวแอลโซฟาเข้ามุม โซฟาเบด โซฟาตัวแอลโซฟาเบด2ที่นั่ง Sofabed โซฟาเบดคอนโดโซฟาเบดตัวไอ โซฟาเลื่อนนอน โซฟาเบดหุ้มหนังโซฟา2ชั้น โซฟาเบดหนัง โซฟาคอนโดโซฟาเบดหนัง โซฟาเบดเลื่อนนอน โซฟาสไลด์นอนโซฟาเบดคอนโด โซฟา2ที่นั่ง Sofabedโซฟานอน โซฟาเบดปรับนอน โซฟาดึงนอนโซฟาเปิดแขน โซฟาเบดปรับนอน โซฟาเลื่อนนอนโซฟาเบด โซฟาปรับนอน โซฟาไอเชฟโซฟาปรับนอน โซฟาคอนโด โซฟาเบดโซฟาดึงกระดุม โซฟาหรูหรา โซฟาเบดหุ้มผ้าโซฟาเบด โซฟาปรับนอน โซฟารับแขกโซฟาปรับนอน โซฟาเบด2ที่นั่ง โซฟาเบดกำมะหยี่โซฟาสั่งทำ โซฟาเบดดึงกระดุม โซฟาหลังโค้งโซฟาเบดดึงกระดุม โซฟาเบดสั่งทำ โซฟาเบดตัวไอโซฟาหลังโอบ โซฟาเบดปรับนอน โซฟาหุ้มผ้าโซฟาเบด โซฟาเลื่อนนอน sofabedโซฟาสวยหรู โซฟาเบด โซฟาปรับนอนโซฟาปรับนอน โซฟาหรู โซฟาเบดหนังโซฟาเบด โซฟาตัวแอล โซฟาแอลเชฟโซฟาเบดปรับนอน โซฟาเบดเข้ามุม โซฟากันน้ำโซฟาปรับนอน โซฟาเบดหุ้มผ้า โซฟาเบดกันน้ำโซฟาเบดปรับนอน โซฟาตัวแอล โซฟาหุ้มผ้าโซฟาเบดตอกหมุด โซฟาเบดกันน้ำ โซฟาเบดสั่งทำโซฟาเบดสั่งทำ โซฟาเลื่อนนอน โซฟาเบดตัวแอลโซฟาปรับนอน โซฟาเบด โซฟาสไลด์ปรับนอนโซฟาเข้ามุม โซฟาตัวแอล โซฟารับแขกโซฟาเข้ามุม โซฟารับแขก โซฟาสั่งทำโซฟาเข้ามุม SofaConner โซฟาสั่งทำโซฟาปรับแบบ โซฟาเข้ามุม โซฟาผ้าโซฟาตัวแอล โซฟาแอลเชฟ โซฟาแอลโซฟาเบด โซฟาไอเชฟ โซฟาปรับนอนโซฟาปรับนอน โซฟาเบด2ที่นั่ง โซฟาผ้าโซฟาเอนนอน โซฟาเบดผ้า โซฟาตัวไอโซฟาปรับนอน โซฟาเบดผ้า โซฟาไอเชฟโซฟาเบด โซฟาปรับนอน โซฟามินิมอลโซฟาเบด โซฟามินิมอล โซฟาผ้าsofabed โซฟาปรับนอน โซฟาคอนโดโซฟาเปิดนอน โซฟาเบดแบบเปิด โซฟาปรับนอนโซฟารับแขก โซฟาตัวไอ โซฟเบดปรับนอนโซฟาตัวไอ โซฟาไอเชฟ โซฟาเบดตัวไอโซฟาเปิดนอน โซฟากางนอน โซฟาเบดโซฟาเบดเปิดนอน โซฟาหุ้มผ้า โซฟาเบดสั่งผลิตโซฟาครอบครัว โซฟาดูหนัง โซฟารับแขกโซฟาตอกหมุด โซฟาเบดหุ้มผ้า โซฟาเบดเปิดนอนโซฟาเบดผ้า โซฟาเลื่อนนอน โซฟาปรับนอนโซฟาเบดผ้า โซฟาเบดแบบสไลด์ โซฟาสไลด์นอนโซฟาเบดเลื่อนนอน โซฟาเลื่อนนอน โซฟาปรับนอนโซฟาเบดเลื่อนนอน โซฟาสไลด์นอน โซฟาเบดปรับนอนโซฟาเบดผ้า โซฟาเบดตัวไอ โซฟา2ที่นั่งร้านขายโซฟา โชว์รูมโซฟา โซฟาเบดโซฟาเบดเลื่อนนอน ร้านขายโซฟา โชว์รูมโซฟาโซฟาเบด โซฟา2ที่นั่ง โซฟาเบดเลื่อนนอนโซฟาเบด2ที่นั่ง โซฟา2ที่นั่ง โซฟาปรับนอนโซฟาเบดตัวไอ โซฟาเบดดึงกระดุม โซฟาเบดสั่งทำโซฟาเลื่อนนอน โซฟาปรับนอน โซฟาเบดSofaBed โซฟาเบดปรับนอน โซฟา2ที่นั่ง โซฟาตัวไอโซฟาเปิดฝา โซฟาเบดเก็บของ โซฟาปรับนอนโซฟาเบดตัวไอ SofaBed โซฟาปรับนอนโซฟาเบดปรับนอน โซฟาตัวไอ โซฟาคอนโดโซฟาเบด โซฟาเลื่อนนอน โซฟาปรับนอนโซฟาสไลด์นอน โซฟาปรับนอน โซฟาเบดโซฟานอนได้ โซฟารางเลื่อน โซฟาปรับนอนsofabed โซฟาเบด โซฟาเลื่อนนอนโซฟาเลื่อนนอน โซฟาปรับนอน SofaBedโซฟาเบดผ้า โซฟาเบดตัวไอ โซฟาเบดปรับนอนโซฟาปรับนอน โซฟาเบด โซฟานอร์ดิกโซฟาเบดหนัง โซฟาสไลด์นอน โซฟาโมเดริ์นโซฟาเลื่อนนอน โซฟาเบด โซฟามินิมอลโซฟาหุ้มหนังพียู โซฟาเบด โซฟาสั่งทำโซฟาเก็บของ โซฟาเบด โซฟาเลื่อนนอนโซฟา2ที่นั่ง โซฟาเบดปรับนอน โซฟาไอเชฟโซฟาเบด โซฟาเลื่อนนอน เก้าอี้โซฟาโซฟาเบด3ที่นั่ง โซฟาเบดสั่งทำ โรงงานโซฟาเบดโซฟารับแขก ชุดโซฟา โซฟาเบดปรับนอนโซฟาเบดปรับนอน โซฟาโมเดริ์น โซฟาเบดผ้าโซฟาเบด โซฟารางเลื่อน โซฟาเบดผ้าโซฟาเปิดนอนได้ โซฟา3ที่นั่ง โซฟาเบดโซฟาเปิดนอน โซฟาเบดเปิดนอน โซฟาเบดผ้า

หัวเตียงอย่างเดียว หัวเตียงแขวนผนัง ผนังหัวเตียง

โซฟาหุ้มหนัง โซฟาเปิดนอน โซฟานอนได้โซฟาแผ่นอน โซฟาปรับนอน โซฟาหุ้มหนังแขนโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอนโซฟาทรงแอล โซฟาหุ้มหนัง โซฟาเข้ามุมโซฟามีลิ้นชัก โซฟาเก็บของ โซฟาหุ้มหนัง โซฟาสั่งทำโซฟามีลิ้นชัก โซฟาเบด โซฟาหุ้มหนังโซฟา โซฟาหุ้มหนัง โซฟามีลิ้นชักโซฟาดีไซน์ โซฟาหุ้มหนัง โซฟาสั่งผลิต

หัวเตียงอย่างเดียว หัวเตียงแขวนผนัง ผนังหัวเตียง

หลายคนคิดว่าการเลือกซื้อโซฟาเป็นเรื่องง่าย เหมือนดั่งกับว่าคู่รักที่เพิ่งแต่งงานแล้วเดินเลือกซื้อโซฟาด้วยกัน เมื่อถูกใจก็ยกกลับไปตั้งที่บ้าน หลังจากนั้น 1 ปีผ่านไป คุณก็ยังคงได้รับความสะดวกสบายและความสุขจากโซฟาตัวนั้น คุณคงคิดแบบนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องยากที่คุณจะได้โซฟาที่ดี และอยู่คู่บ้านคุณไปอย่างยาวนานโดยไม่เสื่อมคุณภาพ

เราเลยมีวิธีการเลือกโซฟาแบบสั้นๆ กระชับๆ และใช้ได้จริงมาฝากทุกคน พร้อมแล้วไปเดินเลือกซื้อโซฟาด้วยกันเลยนะคะ

1.รูปร่าง โซฟามีรูปร่างที่หลากหลายและแตกต่างกัน แล้วอันไหนล่ะที่เหมาะกับคุณมากที่สุด จุดแรกที่คุณต้องพิจารณาคือดูรูปร่างและแบบของห้องที่คุณจะนำโซฟาไปตั้ง พิจารณาคอนเซ็ปต์โดยรวมที่คุณต้องการ อย่างเช่นถ้าห้องของคุณมีพื้นที่เล็กๆ แคบๆ คุณควรเลือกโซฟาแบบที่มีขาเพื่อลวงตาทำให้ห้องดูมีพื้นที่มากกว่าที่เห็น แต่หากห้องของคุณมีขนาดใหญ่ความยืดหยุ่นในการเลือกโซฟานั้นย่อมมีมากกว่าอยู่แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย

2.ขนาด มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณคิดว่าจะมีจำนวนเฟอร์นิเจอร์ในห้องของคุณให้เหมือนห้องของคุณเป็นโชว์รูม มันจะเป็นไปได้มากกว่าถ้าคุณจะเดินไปที่แผนกโซฟาแล้วพิจารณาขนาดว่ามันเหมาะสมกับห้องของคุณมากน้อยแค่ไหน และต้องใช้พื้นที่ขนาดไหนในการวางมัน และถ้าคุณจะใช้โซฟาแทนที่เก้าอี้ยาวตัวเดิม คุณต้องแน่ใจว่าขนาดที่คุณต้องการคือขนาดไหน

3.โครงโซฟา มันเป็นความคิดที่ดีที่คุณจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโซฟาของคุณ แทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาเลือกโซฟาที่ทำจากผ้าอย่างเดียว คุณอาจต้องพิจารณาเรื่องกรอบของโซฟาที่ทำจากไม้เนื้อแข็งจะทำให้โซฟาทนทานกว่า ข้อต่อของโซฟา กรอบโลหะ รวมไปถึงหลักในข้ออื่นๆ ด้วย

 

4.เบาะ และ สปริง เป็นอีกส่วนที่ผู้ซื้อควรให้ความสำคัญพอๆ กับโครงสร้างโซฟา เพราะอย่างสปริงนั้นอาจมีคุณภาพที่หลากหลาย ในโซฟาราคาถูกมันอาจจะไม่ได้มีสปริงในจำนวนที่เหมาะสมอยู่ภายใน ซึ่งมันมีผลมากต่อการนั่ง การนอนที่สะดวกสบาย รวมไปถึงความทนทาน เช่นเดียวกับเบาะที่เราต้องให้ความสำคัญพอๆ กับการเลือกที่นอน โดยเบาะที่นั่งนั้นควรเหมาะกับสรีระของคุณในขณะที่คุณนั่ง และมันควรคืนรูปเมื่อคุณลุกขึ้น อย่าลืมว่าโซฟาที่คุณไปลองนั่งในโชว์รูมนั้นผ่านการนั่งมาจากลูกค้าจำนวนหลายคน จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทันทีที่คุณไปนั่ง คุณจะรู้สึกว่าโซฟาตัวนั้นกระชับมาก

5.ด้านหลัง และความสูงของที่วางแขน ความสูงเฉลี่ยด้านหลังของโซฟาคือ 92 เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นโซฟาในรูปแบบที่ร่วมสมัยอาจมีความสูงต่ำกว่านี้โดยอยู่ที่ประมาณ 83 เซนติเมตร ถ้าคุณเลือกเก้าอี้ยาวแล้วด้านหลังสูงมันจะดีมากถ้าคุณวางเก้าอี้ยาวตัวนั้นติดกับผนัง หากคุณวางแผนว่าจะปรับโซฟาให้สามารถเอนนอนได้ อย่าลืมเลือกโซฟาแบบที่มีที่วางแขนท่อนล่างด้วย เพราะเวลานอนคุณจะได้นอนได้อย่างสบายตัว

6.ผ้า ผ้าลินินหรือหนัง ถ้าคุณเป็นคนที่มักใช้เวลานานๆ อยู่กับโซฟา โซฟาทำจากหนังก็มีความทนทาน ทำความสะอาดง่ายและยังให้ความรู้สึกหรูหรา แต่ก็อีกนั่นแหละโซฟาหนังยังต้องการการดูแลรักษาค่อนข้างมาก แต่ถ้าเลือกผ้าฝ้ายมันก็ช่วยคลายร้อนในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาว แต่ขณะเดียวกันมันก็เปรอะเปื้อน เลอะเทอะง่าย แต่ถ้าบ้านที่อยู่กันเป็นครอบครัวอยากแนะนำให้เลือกเป็นผ้าโดยอาจเป็นผ้าที่มีส่วนผสมของใยสังเคราะห์เนื่องจากมันยากต่อการเกิดรอยและการขาด

7.ราคา ถ้ามันจะเป็นโซฟาที่คุณใช้ไปตลอดชีวิต คุณอาจเลือกโซฟาที่คุณสามารถจ่ายเงินได้ แต่อย่าลืมว่าคุณภาพและความประณีตมักเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ดังนั้นคุณลองไปเดินดูของที่ลดราคา คุณอาจจะได้โซฟาคุณภาพดีในราคาที่ลดลง ซึ่งดีกว่าคุณไปเลือกโซฟาราคาถูกอย่างแน่นอน

8.ความสะดวกสบาย สมมุติว่าคุณได้ลองนั่งโซฟาคุณก็ควรพิจารณาว่าเวลาคุณใช้จริงคุณจะนั่ง จะนอนในท่าไหนจากนั้นตัดสินใจจากความสะดวกสบายที่คุณได้รับ ถ้าคุณต้องการซื้อโซฟาไปนอนด้วยคุณก็ควรทดลองนอน โซฟาที่ดีนั้นก็ต้องเป็นส่วนผสมของสุนทรีกับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ลงตัว