16 Cabinet-Bed เตียงกล่องเก็บของ

ฐานรองที่นอน รุ่น Cabinet-Bed เตียงกล่องเก็บของ เตียงเปิดเก็บของ เตียงเอนกประสงค์

         เป็นฐานเตียงที่เป็นได้ทั้งเตียงนอน และมีกล่องเก็บของโดยรอบฐานเตียง เป็นเตียงลักษณะเดียวกันกับ เตียงเซน ทำให้มีที่เก็บของมากยิ่งขึ้น เป็น เตียงมีฝาเปิด-ปิด หลายตำแหน่งเช่น ฝาเปิดด้านข้างและ ฝาเปิดด้านปลายเตียง ที่สำคัญลูกค้ายังสามารถกำหนดขนาดความสูงและความยาวของ เตียงเก็บของ ชนิดนี้ได้ว่าจะให้กล่อง มีความยาวและความสูงเท่าไร เช่นกำหนดความสูงจากหัวเตียงจนถึงปลายเตียงไล่ลำดับจากสูงไปต่ำ หรือจะกำหนดความสูงของ กล่องรอบเตียง ให้มีความสูงเท่ากับหมดก็สามาถกำหนดได้ เป็นลักษณะฟรีสไตล์ จนทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงประโยชน์อันมากมาย และออกแบบได้ตามความชอบ อีกทั้งยังสามาถเลือกแบบหัวเตียง ชนิดของหนังที่ใช้หุ้ม ได้ตามความชอบของลูกค้าอีกด้วย

เตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงกล่องดีไซน์ เตียงญี่ปุ่น เตียงขนาดใหญ่

         โครงสร้างฐานเตียง ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ปิดด้วยไม้ปาติเกิ้ล บุฟองน้ำ และหุ้มด้วยหนังที่มีคุณภาพสูง เช่น หนังพียู หรือ หนังผ้าไหม ด้วยฝีมือของช่างที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง ส่วนหัวเตียงมีหลายแบบให้เลือก เช่น หหัวเตียงแบบดึงกระดุม เน้นความหรูหราและภูมฐาน หัวเตียงแบบบุนวมหนา เน้นเป็นที่เอนหลังพิง ทำให้ผู้นอนรู้สึกผ่อนคลาย  ตัวกล่องมีหลากหลายแบบให้เลือกตามความชื่นชอบของลูกค้า เช่น แบบดึงกระดุม ให้ความรู้สึกหรูหรา แบบเรียบ เน้นความเรียบง่าย มีทุกขนาดให้เลือก ทั้งขนาดมาตรฐาน 3.5 ฟุต, 5 ฟุต, 6 ฟุต หรือจะสั่งขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

เตียงเก็บของ เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีฝาเปิด เตียงมีกล่อง

ตัวอย่าง เตียงกล่องเก็บของ

เตียงกล่อง2สี เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่องหุ้มหนังเตียงกล่องสีทูโทน เตียงกล่อง2สี เตียงกล่องหุ้มหนังเตียงมีกล่อง เตียงมีฝาเปิด เตียงมีกล่อง2สีเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีฝาเปิด เตียงมีกล่องเตียงกล่อง เตียงมีที่เก็บของ เตียงมีฝาเปิด เตียงมีกล่องเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีกล่อง เตียงมีที่เก็บของเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีกล่อง เตียงมีที่เก็บของ เตียงกล่องเปิดฝาเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงหุ้มหนังมีกล่องเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงหุ้มหนังมีกล่องเตียงมีกล่องด้านข้าง เตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงเปิดฝาเตียงกล่องเก็บของ เตียงมีฝาเปิด เตียงกล่องหุ้มหนัง ขนาดเตียงกล่องเตียงมีกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีตู้เก็บของ เตียงมีที่เก็บของเตียงมีกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงมีตู้เก็บของเตียงเก็บของ เตียงกล่อง เตียงกล่องดีไซน์เตียงเก็บของ เตียงกล่อง เตียงกล่องดีไซน์เตียงกล่องดีไซน์ เตียงเก็บของ เตียงกล่องเตียงมีที่เก็บของ เตียงกล่อง เตียงเอนกประสงค์ เตียงขนาดใหญ่เตียงเปิดเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงกล่อง เตียงเอนกประสงค์ เตียงขนาดใหญ่เตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงมีฝาเปิด เตียงเปิดเก็บของเตียงกล่องหุ้มหนัง เตียงมีฝาเปิด เตียงเปิดเก็บของเตียงกล่อง เตียงญี่ปุ่น เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่องรอบฐาน เตียงเซนเตียงมีกล่องด้านข้าง เตียงเก็บของ เตียงมีที่เก็บของ เตียงหุ้มหนังมีกล่องเตียงกล่อง เตียงเซน เตียงญี่ปุ่น เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่องรอบฐานเตียงกล่อง5ฟุต เตียงกล่อง6ฟุต เตียงเก็บของเตียงกล่อง5ฟุต เตียงกล่อง6ฟุต เตียงเก็บของ

เตียงกล่อง เตียงกล่องเก็บของ เตียงเปิดเก็บของ เตียงกล่องดีไซน์ เตียงกล่อง 3.5 ฟุต เตียงกล่อง 5 ฟุต เตียงกล่อง 6 ฟุตเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงใส่ของ เตียงมีฝาเปิด เตียงกล่องเก็บของเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงใส่ของ เตียงมีฝาเปิด เตียงมีกล่องเก็บของ

เตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงใส่ของเตียงมีกล่องเก็บของ  เตียงมีฝาเปิดเตียงเซน เตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงญี่ปุ่นเตียงกล่อง เตียงญี่ปุ่น เตียงใส่ของ เตียงเก็บของเตียงกล่องเก็บของ เตียงกล่อง เตียงใส่ของ เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังเตียงกล่องเก็บของ เตียงญี่ปุ่น เตียงเซน เตียงมีกล่อง เตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังเตียงใส่ของ เตียงเก็บของรอบทิศ เตียงกล่อง เตียงญี่ปุ่นเตียงกล่องเก็บของ เตียงใส่ของ เตียงเซน เตียงกล่องเตียงเซน เตียงกล่อง เตียงญี่ปุ่น เตียงมีกล่องเตียงกล่องเก็บของ เตียงใส่ของ เตียงมีฝาเปิด เตียงญี่ปุ่นเตียงกล่อง เตียงใส่ของ เตียงเอนกประสงค์ เตียงญี่ปุ่น


ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง


ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง Leather drawer Bed base, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์ไม่มีหัวเตียง, ตู้ลิ้นชักข้างเตียง, Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed รุ่นต่างๆ

ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง เตียงบล๊อค เตียงสั่งทำเตียงลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงใส่ของ เตียงมีเก๊ะฐานรองที่นอนแบบมีหัวเตียง เตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์ หัวเตียงตอกหมุดเตียงหุ้มหนัง เตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงดึงกระดุมเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง ฐานเตียงมีหัวเตียง เตียงเก็บของ เตียงมีลิ้นชัก เตียงกล่อง


หนังพียูลายผ้าไหม

ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของ หนังผ้าไหม หน้าหุ้มเตียง หนังหุ้มโซฟาหนังผ้าไหม ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของ

 

หนังพียู (PU) ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของ หนังพียู หน้าหุ้มเตียง หนังหุ้มโซฟาหนังพียู ฐานเตียงนอน เตียงลิ้นชัก

         ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบล็อคหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, ที่นอนลิ้นชัก, เตียงกล่องเก็บของ, เตียงเปิดเก็บของ, เตียงกล่อง, เตียงนอนสั่งทำ, เตียงหุ้มหนัง, ตู้ข้างเตียง, โซฟา, เตียงเก็บของ, เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน, Leather drawer Bed base,  Bedding Furniture,  Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed    

         ฐานรองที่นอนเตียงบล็อคหุ้มหนังมีลิ้นชักราคาโรงงาน, โรงงานผลิตฐานรองที่นอนหุ้มหนังแบบมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียง, ฐานรองเตียงบล็อคหุ้มหนังมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียงดีไซน์, ฐานรองที่นอนดีไซน์หุ้มหนังแบบมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียง, ฐานรองเตียงที่นอนพร้อมหัวเตียงดีไซน์หุ้มหนังมีลิ้นชัก, เตียงลิ้นชักพร้อมหัวเตียงบุหนังดีไซน์, รับซ่อมหุ้มเบาะฐานรองที่นอนโซฟาเบดราคาโรงงาน, ฐานรองที่นอนดีไซน์พร้อมหัวเตียงแบบมีลิ้นชัก, โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ฐานรองที่นอนพร้อมลิ้นชัก, Bed base with leather bed with drawer factory price, Bed base drawer leather with headboard

          www.kulthong.com  KulThong Design กุลทอง Tel : 083-6830827  Line : kulthong007  #ฐานรองที่นอน #ฐานรองเตียง #ฐานเตียงนอน #ฐานเตียง #เตียงลิ้นชัก #ตู้ลิ้นชักข้างเตียง #เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน #เตียงหนัง #ฐานรองที่นอนเตียงลิ้นชัก #ฐานเตียงนอนดีไซน์ #KulThong #กุลทอง #บล็อคเตียง #ฐานแบบมีลิ้นชัก #เตียงกล่อง #เตียงเปิดเก็บของ #เตียงกล่องเก็บของ #เตียงลิ้นชักเก็บของ #ที่นอนลิ้นชัก #เตียงนอนเก็บของ #เตียงบล็อกหุ้มหนัง #เตียงดีไซน์ #เตียงบุหนัง #เตียงสั่งผลิต #เตียงเด็ก #เตียงวินเทจ #เตียงนอนราคาถูก #เตียงเก็บของ #ชุดห้องนอน #ขายเตียงนอน #ฟูกที่นอน #ฐานแบบไม่มีหัวเตียง #หัวเตียงดีไซน์ #เตียงนอนสั่งทำ #เตียงนอนสวย #เตียงแบบมีลิ้นชัก #ฐานเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง #เตียงเจ้าหญิง #โซฟา #ราคาถูก #หัวเตียงหุ้มหนัง #ตู้ข้างเตียง #เตียงหุ้มหนังโมเดิร์น #ฐานไม่มีหัวเตียง #ซ่อมหุ้มเบาะ #โรงงานผลิตและจำหน่าย #เตียงนอน #เตียงดีไซน์พร้อมหัวเตียง #เตียงสไตล์โมเดิร์น #ที่นอนพ๊อกเก๊ตสปริง #ยางอัด #ฟองอัด #ผ้าไมโครสปัน #ห้องนอน #จำหน่ายทั้งราคาปลีกและขายส่ง #เตียงนอน #เตียงเอนกประสงค์ #เตียงนอนสั่งผลิต #เตียงนอนดีไซน์ #โซฟาเบด #mattress #LeatherdrawerBedbase #bed #beddesign #furniture #BeddingFurniture #HeadBoardboxbedframe #BedDesign #Sofabed #DrawerBedBase #LeatherBedding #MattressBase