ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง เตียงลิ้นชัก เตียงเก็บของ

ผลงาน ฐานรองที่นอน แบบไม่มีหัวเตียง เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง

Click !! ที่รูป เพื่อดูรายละเอียด

เตียงดีไซน์ เตียงขอบหนา เตียงบล๊อกเตียงบล๊อก เตียงดีไซน์ เตียงขอบหนาเตียงฐานหนา ฐานเตียงหนา ฐานรองที่นอนฐานรองที่นอน เตียงฐานหนา ฐานเตียงหนาฐานเตียงหนา ฐานรองที่นอน เตียงฐานหนาเตียงครอบครัว ฐานรองที่นอน เตียงใหญ่เตียงใหญ่ เตียงครอบครัว ฐานรองที่นอนฐานรองที่นอน เตียงครอบครัว เตียงขนาดใหญ่เตียงครอบครัว เตียงใหญ่มาก เตียง9.5ฟุตฐานรองที่นอน บุผนังห้อง เตียงดีไซน์เตียงนอน ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มผ้าฐานรองที่นอน เตียงนอน ฐานเตียงนอนฐานเตียงนอน เตียงดีไซน์ ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน ฐานเตียงบุผนังห้อง บุหัวเตียง กรุผนนัง

เตียงบล๊อก ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง

ฐานรองที่นอน เตียงไม่มีหัว เตียงดีไซน์เตียงดีไซน์ ฐานรองที่นอน เตียงบล็อกเตียงนอนมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงวินเทจเตียงลิ้นชัก ฐานรองที่นอน ฐานเตียงนอนฐานรองที่นอน เตียงนอนมีลิ้นชักฐานรองที่นอน เตียงนอน เตียงผ้าเตียงผ้า เตียงดีไซน์ เตียงมินิมอลเตียง 6 ฟุต ฐานเตียงนอน เตียงดีไซน์เตียงผ้า เตียงดีไซน์ ฐานเตียงเตียงประกอบ ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มผ้าฐานรองที่นอน เตียงดีไซน์ เตียงประกอบเตียงขนาดใหญ่ เตียงขอบหนา เตียงฐานหนาฐานเตียง เตียงมีขอบ เตียงหุ้มหนังหัวเตียงสำเร็จ งานบุผนัง หัวเตียงแขวนผนังเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของ หัวเตียงสำเร็จเตียงครอบครัวมีลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงขนาดใหญ่เตียง10ฟุต เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงนอนมีลิ้นชักเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง ฐานเตียงหุ้มหนังฐานรองที่นอน เตียงสวยงาม ฐานเตียงนอนฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง เตียงไม่มีหัวเตียงมีลิ้นชัก เตียงไม่มีหัว เตียงเดี่ยวเตียงลิ้นชัก ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนังฐานรองที่นอน ฐานรองนอน เตียงเก็บของเตียง 3 ลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงเก็บของเตียงมีลิ้นชัก เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง ฐานเตียงหุ้มหนัง

หัวเตียงอย่างเดียว หัวเตียงแขวนผนัง ผนังหัวเตียง

ฐานเตียงหุ้มหนัง เตียงมีลิ้นชัก เตียงลิ้นชักหุ้มหนังเตียงลิ้นชัก ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนังเตียงสั่งทำ เตียงลิ้นชัก ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนังฐานเตียงนอน เตียงสวยงาม เตียงผ้า เตียงลิ้นชักเตียงเก็บของ เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังเตียงหุ้มหนัง เตียงเก็บของ เตียงลิ้นชักเตียงมีลิ้นชัก เตียงไม่มีหัว ฐานรองที่นอนเตียงสวยงาม เตียงดีไซน์ เตียงมีลิ้นชักเตียงไม่มีหัว ฐานรองที่นอน เตียงโมเดริ์นเตียงหุ้มหนัง เตียงไม่มีหัว เตียงนอนฐานเตียงนอน เตียงอย่างเดียว เตียงไม่มีหัวฐานรองที่นอน เตียงไม่มีหัว เตียงสวยเตียงไม่มีหัว ฐานเตียงนอน เตียงดีไซน์เตียงสวยงาม เตียงผ้า เตียงไม่มีหัวเตียงมินิมอล ฐานเตียงนอน เตียงบล๊อคฐานเตียงนอน เตียงสวยงาม เตียงบล๊อกเตียงดีไซน์ ฐานรองที่นอน เตียงสวยงามฐานเตียงหุ้มผ้า ฐานรองที่นอน เตียงสั่งทำฐานรองที่นอน เตียงหุ้มผ้า ฐานเตียงนอนเตียงหุ้มผ้า ฐานรองที่นอน เตียงแบบไม่มีหัวเตียงลิ้นชัก เตียงมีเก๊ะ เตียงเก็บของเตียงมีเก๊ะ เตียงลิ้นชัก เตียงเก็บของฐานเตียงหุ้มหนัง เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงมีลิ้นชักเตียงสวยงาม เตียงดีไซน์ ฐานเตียงนอนบุผนังห้อง บุหัวเตียง กรุผนังห้องกรุหัวเตียง หัวเตียงสำเร็จ บุผนังห้องเตียงดีไซน์ เตียงสวยงาม ฐานรองที่นอนเตียงนอนมีลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงสั่งผลิตฐานรองที่นอน ฐานเตียง เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังฐานเตียงมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนังฐานรองที่นอน ฐานเตียงมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงหุ้มหนังเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงเก็บของ ฐานรองที่นอนเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงเก็บของ ฐานรองเตียงฐานเตียง ฐานรองที่นอน เตียงนอนมีลิ้นชักเตียงนอนมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงหุ้มหนัง เตียงบล๊อกเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของ เตียงสั่งผลิต ที่นอนบางกรวยฐานเตียงลิ้นชัก เตียงลิ้นชัก ฐานรองที่นอนหัวบุเตียงนอน บุผนังหัวเตียง หัวเตียงแขวนผนังเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง ฐานเตียงนอน เตียงมีลิ้นชักเตียงมีลิ้นชัก เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง ฐานเตียงนอนเตียงนอนมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงหุ้มหนัง

หัวเตียงอย่างเดียว หัวเตียงแขวนผนัง ผนังหัวเตียง

Click !! ที่รูป เพื่อดูรายละเอียด

เตียงนอนเชียงราย เตียงนอนหุ้มหนัง เตียงนอนบางพลัด เตียงหุ้มหนัง เตียงสั่งผลิต ฐานรองที่นอน

เตียงนอน 34 หลัง จัดส่งลูกค้า Theroom@maesai แม่สาย เชียงราย

ฐานเตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงบล๊อกฐานรองที่นอน ฐานเตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง เตียงสวยงามฐานรองที่นอน เตียงสวยงาม เตียงไม่มีหัวเตียงสวยงาม ฐานเตียง เตียงหนังเตียงสวยงาม ฐานเตียง เตียงหนังเตียงสวยงาม ฐานเตียง เตียงหนังเตียงสวยงาม ฐานเตียง เตียงหนังเตียงสวยงาม ฐานเตียง เตียงหนังเตียงสวยงาม ฐานเตียง เตียงหนังเตียงสวยงาม ฐานเตียง เตียงหนังฐานรองที่นอน เตียงไม่มีหัว เตียงหุ้มหนังเตียงไม่มีหัว ฐานเตียงหุ้มหนัง เตียงมีขาฐานเตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงสั่งทำฐานเตียงกำมะหยี่ ฐานเตียงนอน เตียงสั่งทำเตียงหุ้มหนัง เตียงนอนหุ้มหนัง ฐานเตียงฐานเตียง เตียงหุ้มหนัง เตียงนอนหุ้มหนังฐานเตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน ฐานเตียงหุ้มหนังเตียงหุ้มหนัง Bed-One ฐานรองที่นอน เตียงบล๊อกเตียงหุ้มหนัง เตียงบล๊อก เตียงดีไซน์ ฐานเตียงหุ้มหนังฐานเตียงหุ้มหนัง ฐานเตียงนอน เตียงนอนเตียงนอน ฐานเตียงหุ้มหนัง ฐานเตียงนอนเตียงคอนโด เตียงห้องเช่า ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนังเตียงคอนโด เตียงห้องเช่า ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง เตียงสั่งผลิตฐานรองที่นอน ฐานเตียงหุ้มหนัง เตียงไม่มีขอบฐานเตียงแบบไม่มีหัวเตียง เตียงหุ้มหนังเตียงนอนบางพลัด เตียงหุ้มหนัง เตียงสั่งผลิต ฐานรองที่นอนเตียงนอนหุ้มหนัง เตียงนอนบางพลัด เตียงหุ้มหนัง เตียงสั่งผลิต ฐานรองที่นอนฐานเตียง ฐานรองที่นอน ผนังหัวเตียงฐานเตียง ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง

เตียงบล๊อก เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอนเบาะรองนั่ง เบาะนั่ง เบาะหุ้มผ้าเบาะนั่ง เบาะpvcเบาะรองนั่ง เบาะหนัง

       

       

ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบล็อกหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, ที่นอนลิ้นชัก, เตียงนอนสั่งทำ, เตียงหุ้มหนัง, ตู้ข้างเตียง, โซฟา, เตียงเก็บของ, เบาะหัวเตียง, เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน, วอลเปเปอร์บุนวม, Leather drawer Bed base,  Bedding Furniture,  Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed    

         ฐานรองที่นอนเตียงบล็อคหุ้มหนังมีลิ้นชักราคาโรงงาน, โรงงานผลิตฐานรองที่นอนหุ้มหนังแบบมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียง, ฐานรองเตียงบล็อคหุ้มหนังมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียงดีไซน์, ฐานรองที่นอนดีไซน์หุ้มหนังแบบมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียง, ฐานรองเตียงที่นอนพร้อมหัวเตียงดีไซน์หุ้มหนังมีลิ้นชัก, เตียงลิ้นชักพร้อมหัวเตียงบุหนังดีไซน์, รับซ่อมหุ้มเบาะฐานรองที่นอนโซฟาเบดราคาโรงงาน, ฐานรองที่นอนดีไซน์พร้อมหัวเตียงแบบมีลิ้นชัก, โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ฐานรองที่นอนพร้อมลิ้นชัก, Bed base with leather bed with drawer factory price, Bed base drawer leather with headboard

 

          www.kulthong.com  KulThong Design กุลทอง Tel : 083-6830827  Line : @kulthong  #ฐานรองที่นอน #ฐานรองเตียง #ฐานเตียงนอน #ฐานเตียง #เตียงลิ้นชัก #ตู้ลิ้นชักข้างเตียง #เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน #เตียงหนัง #ฐานรองที่นอนเตียงลิ้นชัก #ฐานเตียงนอนดีไซน์ #KulThong #กุลทอง #กุลทองดีไซน์ #เบาะหัวเตียง #บล็อคเตียง #ฐานแบบมีลิ้นชัก #เตียงลิ้นชักเก็บของ #ที่นอนลิ้นชัก #เตียงนอนเก็บของ #เตียงบล็อกหุ้มหนัง #เตียงดีไซน์ #เตียงบุหนัง #เตียงสั่งผลิต #เตียงเด็ก #เตียงวินเทจ #เตียงนอนราคาถูก #เตียงเก็บของ #ชุดห้องนอน #ขายเตียงนอน #ฟูกที่นอน #ฐานแบบไม่มีหัวเตียง #หัวเตียงดีไซน์ #เตียงนอนสั่งทำ #เตียงนอนสวย #เตียงแบบมีลิ้นชัก #ฐานเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง #เตียงเจ้าหญิง #โซฟา #ที่นอนพ๊อกเก๊ตสปริง #ฟองอัด #ยางอัด #ราคาถูก #หัวเตียงหุ้มหนัง #ตู้ข้างเตียง #เตียงหุ้มหนังโมเดิร์น #ฐานไม่มีหัวเตียง #คอกกั้นเด็ก #เตียงเสริมลูกน้อย #เตียงเสริมมีลิ้นชัก #เตียงครอบครัว #เตียงเสริมมีที่เก็บของ #เตียงออกแบบได้ #ซ่อมหุ้มเบาะ #โรงงานผลิตและจำหน่าย #เตียงนอน #เตียงดีไซน์พร้อมหัวเตียง #เตียงสไตล์โมเดิร์น #ที่นอน #ห้องนอน #จำหน่ายทั้งราคาปลีกและขายส่ง #เตียงนอน #เตียงเอนกประสงค์ #เตียงนอนสั่งผลิต #เตียงนอนดีไซน์ #โซฟาเบด #ป้องกันไรฝุ่น #ผ้าสปันบอล #mattress #LeatherdrawerBedbase #bed #beddesign #furniture #BeddingFurniture #HeadBoardboxbedframe #BedDesign #Sofabed #DrawerBedBase #LeatherBedding #MattressBase

 

ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักเก็บของ, เตียงบล็อคหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, ที่นอนลิ้นชัก, เตียงนอนสั่งทำ, เตียงลิ้นชักหุ้มหนังไม่มีหัวเตียง, เตียงหุ้มหนัง, ตู้ข้างเตียง, โซฟา, เตียงเก็บของ, เตียงบล็อค, ไม่มีหัวเตียง, ที่นอน, เตียงนอนเก็บของ, เตียงสไตล์โมเดิร์น, เตียงเอนกประสงค์, เตียงหุ้มหนังโมเดิร์น, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบุหนัง, เตียงสั่งทำ, เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน, ฟูกที่นอน, โรงงานผลิตและจัดจำหน่าย, ฐานรองเตียง, ฐานเตียง, เตียงนอน, ดีไซน์, เฟอร์นิเจอร์, ชุดห้องนอน, เตียงมีลิ้นชัก, เก็บของใต้เตียง, หัวเตียงดีไซน์, เตียงเด็ก, เตียงวินเทจ, โต๊ะหัวเตียง, Mattress base, Bed base, Drawer base, Leather bed, Bed Frame, Head Board, Modern Leather Bed, Leather drawer Bed base, Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed

 

เตียงแบบมีลิ้นชักเก็บของ, ฐานเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, บล็อคเตียง, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, เตียงนอนพร้อมหัวเตียงแบบมีลิ้นชัก, ตู้ข้างเตียงพร้อมลิ้นชัก, เตียงหัวเบาะ, เตียงพร้อมที่เก็บของ, เตียงเหล็กกล่อง, เตียงพับติดผนัง, เตียงนอนพับเก็บได้, หัวบุเตียงนอน, เตียงหัวเสาหุ้มผนัง, กล่องเก็บของใต้เตียง, เตียงเคลือบเมลามีน, เตียงสั่งผลิต, เตียงกำมะหยี่, หัวเตียงหุ้มหนัง, เตียงแนวตั้ง, แนวนอน, เตียงคลาสสิค, เตียงลอฟท์, เตียงการ์ตูน, เตียงเจ้าหญิง, เจ้าชาย, เตียงหัวแบน, เตียงน่ารัก, เตียงคู่, เตียงเดี่ยว, เตียงลิ้นชัก, เตียงนอนดีไซน์, ฐานรองที่นอนพร้อมหัวเตียง, ขายเตียงนอน, เตียงหุ้มหนังเทียม, หุ้มหนังแท้, เตียงนอนวินเทจ, เตียงนอนราคาถูก, เตียงไม้, เตียงสองชั้น, เตียงพร้อมที่เก็บของ, เตียงยกพื้น, คอกกั้นเด็ก, เตียงเสริมลูกน้อย, เตียงเสริมมีลิ้นชัก, เตียงครอบครัว, เตียงเสริมมีที่เก็บของ, เตียงออกแบบได้, เตียงตามใจลูกค้า, เตียงแบบยกสูง, เตียงแบบมีลิ้นชักเก็บของพับติดผนัง, เตียงไม้หุ้มหนัง, เตียงเหล็ก, เตียงสองชั้น, เตียงดีไซน์, เตียงเคลือบเมลามีน, เตียงเกรดพรีเมี่ยม, เตียงพับ, โครงเตียง, เตียงผนังหลากหลายรุ่น, เตียงยกพื้นเตียงขึ้นได้, โครงเตียงสูง / ต่ำ, ขาเตียง, เตียงซ่อน

 

เบาะรองที่นอน, ที่นอนเป่าลม, ที่นอนปิคนิค, ห้องนอน, ชุดเครื่องนอน, ที่นอนสปริง, ที่นอนยางพารา, พ็อกเก็ตสปริง, ที่นอนพับ, ที่นอนหุ้มผ้า, เตียงนอนโฮมโปร, หมอนยางพารา, หมอนรองคอ, หมอนผ้าห่ม, หมอนอิง, บางโพ, index, โต๊ะข้างเตียงพร้อมลิ้นชัก, การนอน, พักผ่อน, ของตกแต่งบ้าน, เครื่องนอน, หมอนหนุน, นอนหลับสบาย, ที่นอน 2 ชั้น, ที่นอนเพื่อสุขภาพ, ที่นอนใยมะพร้าว, ที่นอนหุ้มผ้าริ้ว / หนัง PVC, หนัง PU, หนัง PD, หนังผ้าไหม, ลายผ้าไหม, หนังเทียม, หนังช้าง, หนังวัว, หนังเงา, หนังบายแคส, ยาง PE, ผ้ากำมะหยี่, หุ้มผ้าแจ็กการ์ด, โครงไม้ปาติเกิล, โครงเตียงไม้จริง, เสริมโครงเหล็ก

พร้อมส่งและติดตั้งในเขตพื้นที่บริการ สำหรับงาน บ้าน, โรงแรม, หอพัก, อพาร์ทเม้นท์, รีสอร์ท, โรงงานผลิตและจำหน่าย, ผู้ผลิตและจำหน่าย, จำหน่ายทั้งราคาปลีกและขายส่ง, ราคาโรงงาน, พับติดผนัง, โครงสร้างแข็งแรง, คอนโดมิเนียม, ให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกเตียงนอน, โรงแรม, คอนโด, ร้านอาหาร, โฮสเทล, ห้องพัก, สำนักงาน, งานราชการ, งานประมูล, งานโครงการ, ส่วนราชการ, มหาวิทยาลัย ต่างๆ          

 ปิดผิวโฟเมก้า, เคลือบอะคลิลิคไฮกรอส, pantip, พันทิป, ขาตั้งเตียง, แบบฐานทึบ, โซฟาเบด, สไตล์โมเดิร์น, หรูหรา, มาตรฐาน, ชั้นวางของ, ฟังก์ชั่นเก็บของได้, แขวน, สูง, ต่ำ, เตียงเสริม, กล่องเก็บของใต้เตียง, เอนกประสงค์, ประหยัดพื้นที่, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ไม่ต้องเพิ่มขนาดห้อง, พื้นที่ห้องจำกัด, ฟูก, ยางพารา, บล็อกสปริง, พ็อกเก็ตสปริง, กลไกสปริงโหลด, ฟองน้ำอัด, ไม้แท้, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ยางพารา, พียูผ้าไหม, ไม้เบญจพรรณ, ไม้ระแนง, ผนังสำเร็จรูป, ดึงกระดุม, ดึงคริสตัล, เมอร์ฟี่, เล็ก,  ใหญ่, ขนาด 3 ฟุต, 3.5 ฟุต, 4 ฟุต, 5 ฟุต, 6 ฟุต, เดย์เบด, เตียงสีขาว, ที่นอนพ๊อกเก๊ตสปริง, ยางอัด, ฟองอัด, ผ้าสปันบอล, สีโอ๊คดำ, ลายไม้, สีตามใจชอบ, ติดตั้งฟรี, ลอยตัว, บิ้วท์อิน, เกรด A, ใช้งานง่าย, แปลก, พิเศษ, รูปแบบใหม่, ทันสมัย, ดีไซน์เก๋, มีสไตล์, คุณภาพ, รุ่นใหม่, ป้องกันฝุ่น, ป้องกันไรฝุ่น, สุขภาพ, ปวดหลัง, นุ่ม, แข็งแรง, ทนทาน, รับน้ำหนัก, จัดส่งจริง, จัดส่งถึงบ้าน, รีวิว, บ้านและสวน, ไอเดียแต่งบ้าน

Storage, Bedroom, Headboard, pocket spring, PU, Single size, King size, Queen size, vintage, classic, modern, luxury, loft, leather, living, interior, decoration, home decor, furniture, condo, hotel, hostel, resort, restaurant, auction, education, public, private sectors, apartment, Lazada, Design bedroom, Bed mattress with drawer head, Bed base and furniture production base, Bedside cabinet with drawer Bed Base

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว-บิ้วอิน, ผิวโฟเมก้า, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ปาติเกิ้ล, ยางพารา, ฟองน้ำ, ระแนง, อุปกรณ์เตียงผนัง, พื้นเตียงไม้, ประหยัดพื้นที่, คุณภาพสูง, ป้องกันฝุ่น, กลไกลสปริง, กล่องใส่ของข้างที่นอนเพิ่มพื้นที่ใช้สอย, กว้างขึ้น, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ผลิตและจำหน่าย, ทางเลือกใหม่, ลอยตัว, บิ้วอิน, เก็บของได้, แบบฝัง, กรอบเตียงผนัง, นวัตกรรมดีไซน์ล่าสุด, ไม่ต้องเพิ่มขนาดห้อง, กะทัดรัด, แบบลิ้นชัก, ราคาถูก, อพาร์ทเมนท์, ไม้จริง, สีพ่น, Bedside cabinet, อุปกรณ์ทำที่นอน, โต๊ะกลางสไตล์โมเดิร์น, ไม้ท๊อปกระจก, สไตล์คอนเทมโพรารี, โต๊ะข้างโซฟาพร้อมลิ้นชัก, โต๊ะกลางหินอ่อน, แบบเตียงทันสมัย ไม่มีตกยุค, เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่น้อย, ประหยัดค่าตกแต่ง, ลดการใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

กลุ่มลูกค้าเตียงนอน, ผิวโฟเมก้า, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ปาติเกิ้ล, ไม้บล็อคบอร์ด, ที่นอนฟองน้ำอัด, หัวเตียงหุ้มฟองน้ำ, แบบดึงกระดุม, แบบดึงคริสตัล, เตียงแขวน, เฟอร์นิเจอร์ผนัง, กลไกลเตียงผนัง, พื้นเตียงไม้หุ้มผ้า, ประหยัดพื้นที่, พร้อมหัวเตียง, รูปแบบใหม่, คุณภาพ, ป้องกันฝุ่น, กล่องใส่ที่นอนเพิ่มพื้นที่ใช้สอย, กว้างขวาง, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่, มีสไตล์